Priemyselné mazivá

PRIEMYSELNÉ OLEJE - PREVÁDZKOVÉ / ÚDRŽBOVÉ

 • Hydraulické oleje

 • Biologicky odbúrateľné, ťažko zápalné hydraulické oleje

 • Prevodové oleje

 • Kompresorové oleje

 • Oleje pre obrábacie stroje

 • Oleje pre pneumatické zariadenia

 • Turbínové oleje

 • Oleje pre papierenský priemysel

 • Oleje pre textilné stroje

ENERGETIKA

 • Oleje pre motory kogeneračných jednotiek - bioplyn, zemný plyn, skládkový plyn, drevný plyn

 • Turbínové oleje pre vodné elektrárne

 • Analýzy olejov

 • POTRAVINÁRSTVO

  • Kompletný rad olejov a mazív pre potreby potravinárskeho priemyslu: pekární, konzervární, spracovateľov mäsa a iných výrobcov potravín.

  • Produkty sú certifikované podľa noriem NSF.

  PLASTICKÉ MAZIVÁ

  Široký sortiment plastických mazív pre použitie v rôznych odvetviach priemyslu a v rôznych prevádzkových podmienkach ako je extrémne vysoká a nízka teplota, prašnosť, voda, vysoké zaťaženie.

  Automobilové oleje a mazivá

  • Dodávame kompletný sortiment automobilových olejov a mazív značiek TOTAL.

  • Nákladné automobily: oleje TOTAL RUBIA TIR.

  • Osobné automobily: oleje TOTAL QUARTZ

  • Stavebné a poľnohospodárske stroje: oleje TOTAL RUBIA TIR, TOTAL RUBIA WORKS, TOTAL TRACTAGRI, TOTAL DYNATRANS